Le Parole ...
Come se si sfogliasse un vocabolario antico, si pronunciano, durante il giuoco, parole di lingue diverse. Si ascoltano parole ed accenti arcaici; sono parole che non si ripetono nell'anno, ma soltanto in occasione della sagra invernale novarese che si svolge nel periodo di Carnevale.
 
Eccone alcune:
 
Preliminari:
"u toccu" - "gratta a maiurchèa e strìghila bora o muru" - fagìdivi fa a lazzàda 'nciàda du scarpàu" - "guàrdici u strittu" - "mòglia bora a maiurchèa".
 
Modi, cause ed effetti del lancio:
"mòglia bora a lazzàda" - strìngila bella fitta" - "schìccila a màu dritta" - "dacci na runcàda" - "lànzila o spìgu da cappillitta" - "mèttici u strittu p'a cariètta" - "mèttici un giru e menzu i lazzada" - 'mbuccàu" - "a 'mbusciuèu" - "a cattafuccàu" - "si ni niscìu i to lazzu" - "si smugliau" - "si cuglìu" - "sarvàu".
 
Avvisi:
"guardèmmu" - "i ghemmi".